Repressieve Ultragrafie™

Waarom repressieve Ultragrafie™?

Ook bij bestaande gebouwen neemt de kwaliteit en veiligheid toe als met de Repressieve Prescanbouw® methode drukhiërarchie, tussen scheidingswanden in cleanrooms, ziekenhuizen en dichtheid bij valdorpels van branddeuren, brandscheidingen en doorvoeringen met Ultragraphyx® ultrasoonfoto's zichtbaar gemaakt worden. Een beeld zegt immers meer dan duizend woorden! en voorkomen is goedkoper dan genezen.

Gevelscan heeft voor het vastleggen van de Prescanbouw® metingen een speciale op ultrasoon (Ultrasonic imaging) meetmethode ontwikkeld. De Ultragraphyx® beelden van dit camerasysteem, zijn een waardevolle basis voor de Bouwkwaliteitcoach en het kwaliteitsborging dossier. Gevelscan verzorgt ook de thermografische en blowerdoor controle, maar ook en tevens de  controle op de ventilatie debieten, geluidniveau van de installaties, geluidisolatie metingen na gereedkomen van de bouw. Het spreekt van zelf, dat na toepassing van de Prescanbouw® de kans op een succesvol bouwdossier groot is.

Klik hier om naar de Gevelscan website te gaan.